Personuppgiftspolicy

Insamling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet och samlar endast in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller när du anmäler dig för vårt nyhetsbrev via vår webbplats. Den enda personliga informationen vi samlar in är din e-postadress.

Användning av personuppgifter 

Vi använder de personuppgifter du tillhandahåller enbart för att leverera vårt nyhetsbrev till dig och informera dig om relevanta uppdateringar, erbjudanden och annan relaterad information. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål.

Laglig grund för behandling 

Vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke, vilket du ger oss genom att anmäla dig för vårt nyhetsbrev. Du har rätt att när som helst avbryta din prenumeration och återkalla ditt samtycke genom att följa instruktionerna i varje nyhetsbrev eller genom att kontakta oss direkt.

Lagring av personuppgifter 

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du är prenumerant på vårt nyhetsbrev. Om du väljer att avbryta prenumerationen kommer vi att ta bort dina personuppgifter inom en rimlig tid, såvida inte annan lagstiftning kräver att vi behåller dem under en längre period.

Säkerhet för personuppgifter 

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Vi använder säkra kommunikationsprotokoll och håller oss ständigt uppdaterade om de senaste säkerhetsåtgärderna för att säkerställa skyddet av din information.